[Ur nummer: 03/2007] Arbetet med att införa en inkomstförsäkring för Livs medlemmar ha kommit långt. Målet är att den ska införas från 1 april. Den ger 80 procents ersättning av tidigare lön i 200 stämplingsdagar också för de medlemmar som tjänar mer än taket på 18700 kronor. Försäkringen är finansierad och medför inte någon avgiftshöjning.