– Jag är lite förvånad över att Livs sagt att de ska lägga ett varsel. Jag delar inte uppfattningen att vi har uttömt våra möjligheter att nå en överenskommelse. Nu får medlarna, de opartiska ordförandena, ta över, säger Lars Dicander, Li:s förhandlingschef.

[Ur nummer: 04/2007] Allt går enligt den givna förhandlingsordningen, menade Dicander på fredagen, dagen före avtalens utgång.
Att medlarna, trots den aktiva roll som de enligt industriavtalet ska ha, inte blivit inkopplade förrän i detta sena skede beror, enligt honom, på att medlarna är så få till antalet och att de varit upptagna av att ro andra avtal i land.

Lägsta lönerna problem
Enligt Dicander är det höjningen av lägsta lönerna som är det stora problemet för livsmedelsföretagen och inte arbetstiderna.
– Det är riktigt att vårt främsta önskemål har varit att få en ny reglering av arbetstiderna. Företagen behöver mer flexibilitet för att klara konkurrensen, men den överenskommelse om arbetstiderna som vi har från 2004 är inte dålig.

Inget siffersatt bud
* Ni har under drygt en månads förhandling inte kommit med ett enda siffersatt bud. Hur kommer det sig?
– Det har inte varit möjligt för oss. Livs krav på höjda lägsta löner har varit allt för besvärligt. Det slår hårt mot framför allt våra små bagerier och konditorier. Vi har därför inte ansett oss kunna lämna ett siffersatt bud
* Livs kräver en höjning av lägsta lönerna med 1 400 kronor månaden. Det är samma belopp som IF Metall och Teknikföretagen kommit överens om. Varför är det så omöjligt?
– Fler jobbar på lägsta avtalslön inom livsmedelsindustrin. Dessutom är vår lönsamhet hårt pressad av handeln. Även om produktiviteten ökat så har det inte lett till att företagen kunnat ta ut det i vinster.
– Det är detaljvaruhandeln som lagt beslag på vinsterna. Jag brukar säga att det snabbaste sättet att bli miljonär är att öppna en stor Ica-butik. Situationen har inte blivit lättare av den höga nivå som avtalet inom handeln tecknades på. Kostnaderna för det kommer att skjutas över på livsmedelsföretagen.

Svenskt Näringsliv
* Livsmedelsföretagens vd Agneta Dreber sitter ju med i arbetsgivavarorganisationens mäktiga beredningsutskott i avtalsrörelsen. Är det Svenskt Näringsliv som har synpunkter?
– Nej, vi är en fri och självständig organisation. Vi har hållit oss till samarbetet inom industriavtalet.
* Har er delegation över huvud taget varit samlad i Stockholm?
– Ja, i början, men därefter har vi haft telefonkonferenser.