[Ur nummer: 04/2007] Importen av livsmedel har under alla år efter EU-inträdet varit större än exporten. Optimister från i första hand Livsmedelsföretagen, Li, har ändå försökt peka på att exporten faktiskt ökat mer än importen.
Denna ljusglimt i matmörkret släcktes av jordbruksverket statistik för 2006. Den visar att för första gången på fyra år ökar importen mer. Det är framförallt import av fisk, oljor och fetter samt mjölk och mejeriprodukter som har ökat i snabb takt.
Exkluderas vidareexporten av fisk, som importeras från Norge, visar statistiken att exporten ökat med 7 procent och importen med 11 procent.
I handeln med kött och köttvaror ökade handelsunderskottet med knappt 700 miljoner kronor och uppgår nu till 6 miljarder kronor.