[Ur nummer: 04/2007] Beloppet i omställningsförsäkringen har höjts till
22 000 kronor per individ och gäller för uppsägningar som skett efter den 22 februari.
Erfarenheterna av försäkringen är goda, säger Livs förbundsombudsman Mikael Löthén. Med hjälp av den kan arbetsgivaren och det lokala facket få in omställningskonsulter som ihop med den enskilde snabbt sätter igång sökandet efter nytt jobb.
– Man ska tänka på att pengarna inte är knutna till individen, utan det handlar om en gemensam summa pengar som man handlar in konsulttjänsten för. Några individer har kanske redan ett annat jobb fixat, medan andra behöver mycket mer uppbackning.
Löthén understryker vikten av att ställa krav vid upphandlingen av konsult så medlemmarna får bästa möjliga hjälp.