[Ur nummer: 04/2007] James Richie från Nya Zeelands mejeriarbetareförbund talar om behovet av att bygga upp nätverk för att samla in och sprida information.
– Det är dags att vi går emot outsourcing och entreprenad. Om man känner till att ett globalt företag har gått med på tryggare anställningsformer i ett land så är det ett argument som är giltigt också i ett annat land.
– Det nya zeeländska mejeriföretaget Fonterra har genom partnerskap med bland andra Nestlé och Arla Foods skaffat sig kontrollen över hälften av all handel med invägd mjölk.