[Ur nummer: 04/2007] Therese Hulthén, internationell sekreterare på svenska Hotell- och Restaurangfacket går upp i talarstolen iförd förbundets t-shirt om ”Fullständiga rättigheter” och talar energiskt för kvotering av kvinnor i IUL:s alla beslutande organ.
På kongressen för fem år sedan fattades ett beslut om att kvinnor borde ha minst 40 procents representation. Frågan är om det är tillräckligt att ha en frivillig rekommendation eller om den ska göras till en tvingande regel. Therese Hulthén säger att det är hög tid att göra den till det senare. Mot frivillighet talar könsfördelningen på den pågående kongressen. Andelen kvinnor bland ombuden har endast ökat med fyra procentenheter, från 25 till 29 procent.
– Om inte kvinnorna är företrädda ser de inte betydelsen av att gå med i facket. Nu är det hög tid att gå från ord till handling, säger Therese Hulthén.
Det blir ja till kvotering. En tidsfrist ges till 2012 för de förbund som känner oro. Therese kommer också att väljas till vice ordförande i kvinnokommittén.