[Ur nummer: 04/2007] Gerardo Iglesias från Uruguay är IUL:s regionalsekreterare i Latinamerika. Han argumenterar för människors rätt att i varje land utarbeta en egen hållbar livsmedelspolitik som både tryggar försörjningen och leder till anständiga jobb. Det kallas ”livsmedelssuveränitet”.
– Den förhärskande jordbruksmodellen som grundar sig på exportinriktat jordbruk leder till odling av ett fåtal grödor.
I en motion, gemensamt ställd av medlemsförbunden i Afrika, Asien och Latinamerika, ifrågasätts uppfattningen att biobränslen är ”gröna bränslen”.
– De produceras under dåliga sociala förhållanden, kräver stor användning av kemiska medel, mycket vatten och förorsakar stora kalhyggen, säger Gerardo Iglesias.
Enligt motionen, som kongressen antog, så ska IUL framöver prioritera organiseringen inom palmoljeindustrin där det råder ett stort förtryck av fackföreningar och där många migrerande arbetare far illa.