Carlsbergs i Falkenberg övervakar arbetarna med hjälp av ett datasystem för lagerhantering. Plockarna får sina uppdrag via datorn och på en övervakningsskärm kan ledningen kontrollera plockarnas prestation och hur långt de kommit gentemot färdiga lass.

[Ur nummer: 04/2007] Samtliga arbetsledare och kontrollanter kan på skärmen se vilka plockare som är inloggade och hur de sköter sig.
Det framgår om någon sackar av i tempo eller tar rast. Man kan se hur lång tid rasten varar. Arbetsledningen kan i realtid följa vad varje plockare gör under arbetsdagen, från det han stämplar in tills han stämplar ut.
Knappt hälften av de 150 plockarna är visstidsanställda.
Om man är ung och jobbar hårt kan man tjäna rejält med pengar, men man kan inte göra det ett helt arbetsliv utan att bli utsliten.
Med hjälp av datasystemet körs listor ut som visar varje plockares effektivitet. Listorna används för att beräkna premielönedelen, men de fungerar också som underlag för så kallade ”måltalssamtal”, då plockaren och en arbetsledare träffas för att tala om plockarens prestation, hur den ska kunna förbättras och nya och högre prestationsmål sättas. n