Håkan Johansson, som var investeringsansvarig för Findus på EQT, vill inte kännas vid några problem med sinande kassaflöde. Han säger att ”Findus blev en bra affär för alla”.

[Ur nummer: 05/2007] Han säger att Findus såldes med vinst, men han vill inte säga hur stor den var.
Själv gjorde han sig också en förtjänst som medinvesterare, men summan vill han hålla hemlig. Enligt Dagens Industri var vinsten vid försäljningen dock inte så stor.
* Köpte EQT Findus med lånade pengar?
– Ja, det gör man alltid.
* Hur stor del var lån?
– Det kommenterar jag inte. Det var en normal andel för denna tidpunkt. Om ni tror att det var skuldsättningen som ledde till problemen så har ni fullkomligt fel, säger Håkan Johansson.
– Det var konkurrensen från lågprishandeln som gjorde att Findus gick dåligt .
* Men det gjordes inga investeringar i anläggningen i Bjuv?
– Det är fel. Vi la ett helt nytt golv och förbättrade ärtlinjen.
* Ni drog ner på forskning och utveckling och sa upp många tjänstemän.
– Ja, men det var för att Nestlé tidigare hade haft ett forsknings- och utvecklingscentrum i Bjuv.
* Satsningen på de anställdas fortbildning i den så kallade Nestlé-skolan drog ni in.
– Det hörs ju på namnet att det inte var vår skola.
* I april 2005 sålde ni av den engelska delen till en person i bolagsledningen (Geir Frantzen).
– Han var en person som vi hade ett stort förtroende för och vi ville renodla verksamheten till Norden. Jag tycker att vi lyckades bra och ett bevis för det är att Findus idag är ett starkt företag.