[Ur nummer: 05/2007] Atria Lithells ska effektivisera produktionen i anläggningarna i Årsta utanför Stockholm och Sköllersta utanför Örebro.
Stora investeringar görs och följden blir att ett 70-tal personer varslats om uppsägning.
– Det gäller 35 personer här, säger Alma Redzic, Livs klubbordförande i Årsta.
Förhandlingar om bemanningsplan och turordningslistor är i full gång.
Lars Ove Persson, klubbordförande i Sköllersta, säger att han ännu inte vet hur det slår.
– Man har köpt nya maskiner som kan hantera naturtarm. Tidigare gjordes den hanteringen för hand. Det är tråkigt med uppsägningar.
– Vi kommer att se över vilken omställningskonsult vi ska anlita för att hjälpa dem som förlorar jobbet.