[Ur nummer: 05/2007] För ett fackförbund är aktivitet bland medlemmarna avgörande. I LO:s rapportserie ”Röster om facket” nummer 3 2007 går det att läsa att 18 procent eller nästan var femte medlem i Livs har ett fackligt förtroendeuppdrag. Det gör Livs till det LO-förbund som har störst andel aktiva medlemmar.
Livs ligger också i topp tillsammans med Byggnads vad gäller andel medlemmar som säger att de är fackligt intresserade. 75 procent av Livs medlemmar säger att de är det. Intresset för facket avspeglar sig också i läsandet av den fackliga tidningen. 33 procent av Livs medlemmar säger att de läser större delen av innehållet. Det gör Mål & Medel till en av de mest lästa tidningarna.
Undersökningen bygger på drygt 5000 personer som har intervjuats om facklig aktivitet, intresse för fackligt arbete och inställning till facklig-politisk samverkan.