Fler riksavtal och innehåll
i tillägg klara

Ett nytt anställningstillägg har införts i Livsmedelsavtalet. Det ligger ovanpå den årliga uppräkningen av avtalens lägsta löner. Två tillägg görs med 2,30 kronor i timmen eller 400 kronor i månaden. Det första gäller från den 1 april 2007 och det andra kommer den 1 april 2008.

[Ur nummer: 06/2007] Överenskommelser om tilläggsavtalen till det gemensamma Livsmedelsavtalet är klara. De gäller från 1 april 2007 till 31 mars 2010.

Viktig framgång
Höjningen av avtalens lägsta löner ses av Livs som en viktig framgång i denna avtalsrörelse. Lägsta avtalslöner för Livsmedelsavtalet kommer att räknas upp med 4,24 kronor i timmen från och med 1 april 2007. 4,57 kronor i timmen från och med 1 april 2008 och 4,16 kronor i timmen från och med 1 april 2009.

Lokala förhandlingar
Ovanpå denna årliga uppräkning läggs det nya anställningstillägget som 2007 gäller för anställda med minst ett års anställning och 2008 för den med minst två års anställning.
Lokala löneförhandlingar ska tas upp om de utgående lönerna som finns i lönepotten. Från och med 1 april 2007 är den på 4,24 kronor i timmen, 1 april 4,57 kronor i timmen och 1 april 2009 4,16 kronor i timmen.
Avstämning av löneutvecklingen ska göras årligen. Om det då konstateras att löneökningen för någon anställd inte uppgått till 2,33 kronor år ett, 2,51 kronor år två samt 2,29 kronor år tre ska lönen höjas med mellanskillnaden från och med november respektive år.
Lägsta semesterlön per betald semesterdag ökas till 1083 kronor för vuxna (798 kronor för mindreåriga) från och med den 1 april 2007. Följande år ökar den till 1126 kronor (830 för mindreåriga). Det sista avtalsåret blir den 1167 kronor (860 för mindreåriga).

Mer betald ledighet
Ytterligare avsättning görs till arbetstidskontot med 0,14 procent från den 1 april 2007. Samtidigt tillförs arbetstidskontot 2,5 timme från samma datum. Det gör att arbetstidskontot för en heltidsanställd 40 timmar per vecka kommer att ha en avsättning på 2,64 procent och det ger 47,5 timmer betald ledighet per år.
Föräldralönen utökas till fyra månader.
Bageriavtalet kommer att från med nästa avtalsrörelse 2010 att vara en del av Livsmedelsavtalet på samma sätt som andra branscher är det.
– Rent praktiskt innebär det väl inte så mycket, säger Livs förbundsombudsman Thomas Henriksson som fortsätter:
– Den största förändringen är väl att det inte kommer att utses någon separat förhandlingsdelegation för bageri, konstaterar han.
Men fram till dess lever bageriavtalet sitt eget liv och det skiljer sig i vissa avseenden från Livsmedelsavtalet.
Det nya anställningstillägget gäller bara det första året, från och med 1 april 2007, för bageriavtalet.
– Andra året ligger pengarna istället i en utgående löneökning på 5 kronor i timmen, säger Thomas Henriksson.
Tunnbröd, Spisbröd och sötvaru samt Vin &Sprit är klara. Tobaks förhandlades om vid Mål&Medels pressläggning. Kaffe&Kryddor samt Lernia bemanning återstår för Livs.
Mer om innehållet, OB med mera, i Livsmedelsavtalet plus tilläggsavtalen samt övriga riksavtal finns att läsa på Livs hemsida www.livs.se