[Ur nummer: 06/2007] Maud Olofsson, den så kallade näringsministern och dåliga kopian av en gammal bondeförbundare, som politiskt sett har en blåare färg än den mest inbitne moderat, har varit ute i landet och uttalat sig om statens utförsäljning av statliga företag.
Hon ”tror” inte till exempel att Vin & Sprit i privat ägo kommer att flytta tillverkningen utomlands.
Hon anser i samma andetag att privata ägare alltid är bättre än statliga.
Hon bör vara så pass känd att alla vet om att när Olofsson öppnar munnen så pratas det fortare än hon tänker!
Ett gott råd Maud, ibland är dags att sluta prata innan man börjat!