[Ur nummer: 07/2007] I maj gästades Livs av unga fackligt aktiva från japanska Food Rengo som organiserar landets livsmedelsarbetare. Endast tio procent av de 1,3 miljoner som arbetar inom livsmedelsindustrin är dock organiserade.
– Övervägande delen arbetar inom små och medelstora företag vilket försvårar organiseringen, berättade Tomoji Misato, generalsekreterare i Food Rengo, i sitt tal till Livs repskap.
Han nämnde också den resolution som Food Rengo, T&G från England samt Livs lagt fram till IUL:s kongress i Genéve i mars. Den handlade om koncentration, konkurrens och egna varumärken i detaljhandeln.
– Det här är viktiga problem i Japan och vi är mycket engagerade dessa frågor, sade han.