[Ur nummer: 07/2007] Arbetsgivarna i de små företagen har ofta dåliga kunskaper i arbetsmiljö. De regionala skyddsombudens arbete är därför uppskattat, konstateras i en LO-rapport.
För att klara uppgifterna behöver skyddsombuden kontinuerlig utbildning, bland annat i psykosociala frågor, så som arbetsorganisation och konflikthantering.