Nu ligger bollen hos regeringen

HK Scan har överklagat Arbetsmiljöverkets åtgärdsprogram med vite på tre miljoner kronor för att komma tillrätta med de många belastningsskadorna. Det blir regeringen som avgör frågan.

[Ur nummer: 07/2007] HK Scans informationsdirektör Hampe Mobärg säger att fem av sex krav som verket ställer är möjliga att komma tillrätta med. Det sjätte går däremot inte. Det är begränsningen av knivarbetet till sex timmar per dag.
– Vi har inte möjlighet att erbjuda annat typ av arbete. Kravet medför därmed i praktiken en överbemanning från vår sida. Vi skulle behöva anställa fler styckare, säger han. Det skulle öka våra kostnader.
Eftersom den svenska köttmarknaden är en del av den internationella skapar det problem.
– Det kommer att göra det importerade köttet billigare. Tyvärr fungerar konsumenten så att han tycker en sak, när han blir tillfrågad, men väljer något annat när han står i butiken. Priset är avgörande.
Om arbetsmiljökravet är strängare i Sverige än i andra länder blir det konkurrens på olika villkor. Hampe Mobärg menar att det kommer att leda till att styckningsjobben flyttas ut ur landet.
 
Knivjobb kan flyttas
Han ifrågasätter inte Arbetsmiljöverkets uppfattning att styckning är ett oerhört tufft jobb för kroppen och att det finns risker för arbetsskador om det utförs mer än sex timmar per dag, men han ifrågasätter logiken bakom krav som tvingar knivjobben ut ur landet och tillåter andra länders arbetare att utföra dem.
– Vi anser att EU:s minidirektiv för arbetstagarnas säkerhet och hälsa borde tillämpas på samma sätt i alla EU-länder, säger han.
 
Medhåll från facket
Dessutom är han mycket upprörd över vitet på 3 miljoner kronor som endast lagts på HK Scan. Det tycker han är djupt orättvist och han får medhåll av Livs koncernfacklige ordförande på HK Scan, Bo Blomdahl.
– Jag håller med om att det är fel att lägga ett vite bara på HK Scan. Det borde läggas lika på alla företag i branschen. Det andra håller jag däremot inte med om. Jag tycker inte att företaget ska börja hota med att flytta jobben ut ur landet. Istället borde man sätta sig ner och diskutera med Arbetsmiljöverket hur långt det går att komma för att lösa kravet på knivfritt arbete. Det har vi ännu inte gjort.
Kristina Adler, projektledare på Arbetsmiljöverket, säger att det finns en lång historia bakom att vitet lades endast på HK Scan.
– Vi har under flera år ställt krav på företaget som det inte levt upp till. Dessutom har ett skyddsombud vid företaget begärt ett föreläggande enligt paragraf 6:6A när det gäller styckning av hårda grisar.
Personalminskningar på HK Scan duggar tätt. Förutom hoten om flytt av jobb utomlands har företaget i ett pressmeddelande i maj sagt att 400 tjänster ska bort. Hur det ska gå till har inte konkretiserats. Hampe Mobärg tonar ner betydelsen av det pressmeddelandet och kallar åtgärderna för vanliga ”vardagsrationaliseringar”.