[Ur nummer: 09/2007] ”Läs för mig pappa!” är ett projekt som syftar till att inspirera LO-männen att börja läsa för sina småttingar.
Projektet genomför så kallade pappadagar till vilka ABF samlar LO-pappor för en träff med bland annat författare med ursprung i LO-leden. På mötet får papporna ett bokpaket som ska tillgodose såväl deras som barnens läsbehov. Livs deltar i projektet.