En förlikning har träffats mellan Livs och Scan om de tio styckarna som avskedades av dåvarande Swedish Meats i Kristianstad vintern 2006.

[Ur nummer: 10/2007] I samband med en tvist om ackordet i styckningen omplacerades de tio till att skära skallar, vilket Livs uppfattade som en ren bestraffning. Jobben i skallskärningen förklarades i blockad.
Scan hävdade då att det rådde arbetsbrist och styckarna sades upp av detta skäl. Livs drev frågan till Arbetsdomstolen som konstaterade att det var fel av arbetsgivaren att uppge arbetsbrist som skäl.
Scan ville ändå inte återta styckarna. Efter många turer och för de drabbade mycket lång och besvärlig arbetslöshet har parterna nu gjort upp. Vad uppgörelsen innebär ekonomiskt är inte offentligt.
Ola Kjell, en av de avskedade styckarna i Kristianstad, säger att han är glad att det är över. Han har fått nytt jobb i butik, men det är fortfarande inte fast och han gick länge deltidsarbetslös.
– Hur det har gått för de andra vet jag inte. Jag tror vi är fyra som fått jobb. Det har varit mycket tufft.
I förra veckan träffade han de forna arbetskamraterna på Scan, de brukar ses ibland.