Både ägarna och facket är positiva till Danish Crowns bud

Danish Crown har lagt bud på Sveriges tredje största slakteri, KLS i Kalmar. Tidigare i år har den danska jätten köpt Ugglarps Slakteri och kommer, om allt går vägen, att bli nummer två på den svenska marknaden efter finska HK Scan.

[Ur nummer: 11/2007] Någon stor svensk ägarkonstellation kommer inte att finnas kvar. Den tredje aktören inom slakt- och chark, Atria, är också finsk och har nyligen köpt Sardus-gruppen med många kända varumärken som bland andra Pastejköket.
För ett år sedan la dåvarande Swedish Meats ett bud på KLS, men de småländska bönderna tackade nej till den affären. Att det scenariot kommer att upprepas denna gång verkar få tro. Danish Crown är ett världsledande köttföretag, nummer ett i Europa på fläsk och tvåa i världen. De är också stora på nöt.
På två extra stämmor i november-december kommer bönderna i KLS att ta ställning till budet.

”Mervärde i råvaran”
Danish Crowns vd, Kjeld Johannesen, säger att avsikten är att ta fram de mervärden som finns i den svenska råvaran. Det kommer att fortsätta att vara ett säljargument, så länge det biter på de svenska konsumenterna. Men Danish Crown kommer naturligtvis också att sälja kött med ursprung utanför Sverige. Det görs ju redan med framgång idag.
Danish Crown har nyligen vunnit en order att konsumentpacka Axfoods kött under butikskedjans eget varumärke. En centralpack är planerad att byggas någonstans i södra Sverige.
– Jag kan inte säga var den kommer att läggas, men vi jobbar på för fullt med projektet. Det kommer att bli något liknande det som Hilton Food Group har i Västerås, säger Kjeld Johannesen.
Efter att de småländska bönderna tackade nej till att bli köpta av Swedish Meats sade de ja till att bli underleverantör till Ica. Ett avtal ingicks där Ica tecknade sig för att köpa en viss volym kött- och charkråvara. Butikskedjan tog på sig ansvaret för förädlingen av djurkropparna med målsättningen att effektivisera och kapa kostnader.

Stor leverantör av EMV
Enligt Kjeld Johannesen kommer avtalet med Ica inte att påverkas av Danish Crowns köp. Det innebär att den danska koncernen blir stor EMV-leverantör åt både Ica och Axfood. Denna roll har företaget redan på den brittiska marknaden.
Vad gäller KLS charkanläggning i Göteborg med knappt 30 anställda, menar Kjeld Johannesen, att det är för tidigt att säga något.
– Vi kommer att titta på vilka möjligheter slakteriet i Kalmar och charkfabriken i Göteborg har, säger han.

Facket positivt
Hans Axelsson, Livs klubbordförande på KLS i Kalmar, är positiv till att Danish Crown tar över.
– Jag tror att det ökar sannolikheten för att vår anläggning utvecklas och finns kvar. Ur ett marknadsperspektiv är det bra med en stark ägare. De ekonomiska krafterna fungerar ju så att de koncentrerar produktionen till ett fåtal stora anläggningar.