Nä nu ni – om språk

Tidskrift: Språktidningen

[Ur nummer: 11/2007] Vid charkdisken i fina affären: ”Hur många korvar vill ni ha?” Ni?! Tror expediten att jag och tjejen som står bredvid mig och väntar på sin tur utgör ett par? Nähä då. Expediten, som ser ut att vara lite över tjugo, tror faktiskt att hon är artig när hon niar mig. Varför jag säger med extra tryck på tilltalsordet: ”Du kan ge mig sex stycken.”
Incidenter som denna inträffar nuförtiden tyvärr inte så sällan i butik och när man går på lokal. Yngre människor i serviceyrken tror att det är artigt och respektfullt att nia. Visst är det stolligt, men de har väl aldrig hört talas om du-reformen som på 1960-talet rensade bort krångliga och urmodiga regler för tilltal. En reform i ordets mening, utgående från riksdag eller regering, var det nu inte, snarare en naturlig följd av det gamla klassamhällets nedmontering.
Sådant och annat matnyttigt om hur det urgamla tilltalsordet du har avdramatiserat svenskan och lättat upp svenskars umgänge kan man läsa i en intressant artikel av språkvetaren Lars Melin i nystartade Språktidningen, som kommit med sitt andra fullmatade nummer.