[Ur nummer: 11/2007] * Fair Trade Center startades 1996 med syfte att skapa ett informationscentrum för konsumenter om svensk handel med och svenska företags verksamhet i utvecklingsländer. * Föreningens övergripande mål är att främja rättvis handel med utvecklingsländer och därmed ge alla länder möjlighet att uppnå en hållbar utveckling.