[Ur nummer: 12/2007] En undersökning visar på dramatiska skillnader mellan arbetare och tjänstemän vad gäller hur länge man orkar jobba i ett yrke.
Chefer har inga problem att arbeta tills de fyllt 65 år. Maskinskötare, handpaketerare och bageriarbetare å andra sidan slutar arbeta när de är 55. De orkar inte längre. Det är en klassbestämd diskriminering. Arbetare drabbas antingen av förtida död eller av förtidspension.
Kvinnor drabbas dessutom av en könsmässig diskriminering som leder till att de i alla yrken slutar tidigare än män.
Det visar en undersökning som professor Roland Kadefors, tidigare på Arbetslivsinstitutet, tagit fram med hjälp av statistik från SCB. Den publiceras i arbetsmiljötidningen Du och jobbet, nr 9.