[Ur nummer: 12/2007] Cathrine Lilja Hansson, ordförande i Arbetsdomstolen, håller på att utreda en svensk lagreglering för den personliga integriteten i arbetslivet. Det handlar om hälso- och drogtester, kontroll av e-post, loggning av internetbruk och övervakning via datasystem.
Utredaren ska enligt direktivet samarbeta med arbetsmarknadens parter. Lagförslaget har lagts fram för den referensgrupp som LO har utsett, där Livs förbundsombudsman Mikael Löthén sitter med.
-Jag tycker att förslaget ser mycket bra ut, säger Mikael Löthén. Det behövs verkligen en reglering. Idag är man som arbetstagare och arbetssökande i stort sett rättslös på den privata sidan.
Den som är arbetssökande är särskilt sårbar vid anställningsintervjuer, påpekar Mikael Löthén. Det förekommer att arbetsgivare kräver både drogtester och utdrag ur brottregistret. Här finns det ett mycket stort behov av ett integritetsskydd.
En annan viktig fråga är den överskottsinformation som uppstår när produktionen styrs via datorer och det gör så gott som all livsmedelsproduktion. Här handlar det om vem som ska ha rätt till överskottsinformationen och hur den får används. Vid till exempel Carlsberg i Falkenberg har det varit en omtvistad fråga.
En annan fråga som kan vara mycket känslig är kameraövervakning på jobbet. Arbetstagaren har på detta område saknat rättsligt skydd. Arbetsplatsen är arbetsgivarens privata egendom.
Senast den 15 januari nästa år ska utredaren lägga fram sitt lagförslag.