”Uppenbart
missbruk av
undantags-
regeln
i lagen”

Genom att hävda en undantagsregel vid konkurs vill Gruvplans Bageri i Falun slippa arbetsgivaransvar för elva anställda.

[Ur nummer: 12/2007] Livs har stämt bageriet inför Arbetsdomstolen (AD) och begärt ersättning för uteblivna löner och skadestånd på 5,8 miljoner kronor.
Gruvplans Bageri hette tidigare Sjögrens Hembageri och är leverantör till Hemköpskedjan.
Den 26 februari gick Sjögrens i konkurs. Några dagar innan hade bagerichefen överlåtit bageriet på sin bror.
I samband med överlåtelsen sparkade bagerichefen de flesta av sina anställda utan att uppge någon saklig grund.
Två anställda följde med till det nya bageriet. När de efter en månad krävde anställningsbevis, och hänvisade till facket, blev de också uppsagda efter att ha blivit hotade.

Spindeln i nätet
Livs bageriombudsman Thomas Henriksson konstaterar att det hela tiden är frågan om samma person, bagerichefen.
Han är spindeln i nätet, drev verksamheten före försäljningen och konkursen och han driver den efter.
Han har hela tiden fungerat som arbetsgivarrepresentant gentemot Livs och personalen på Sjögrens hembageri i Falun.
– Vi anser att det är frågan om en övergång av verksamheten till brodern och att konkursen använts för att komma undan det arbetsgivaransvar som finns enligt lagen om anställningsskydd, Las, säger Thomas Henriksson.
Dessutom har arbetsgivaren, enligt Livs, brutit mot både Las och medbestämmandelagen, MBL.

Förnekar ansvar
Det juridiska ombudet för Gruvplans Bageri, Lars Magnusson, förnekar arbetsgivaransvaret genom att hänvisa till en undantagsregel i Las (paragraf 6B) som säger att de rättigheter och skyldigheter som är kopplade till anställningsavtalet inte gäller vid övergång i samband med konkurs.
För att denna undantagsregel skulle kunna gälla villkorades överlåtelseavtalet så att konkursen som ägde rum några dagar senare fick ett godkännande av konkursförvaltaren.
Thomas Henriksson menar att detta är ett uppenbart missbruk av undantagsregeln i Las. Denna infördes när Sverige blev EU-medlem och bygger på ett EU-direktiv som ändrades 2001 just för att hindra att konkurs används för att beröva arbetstagarna deras rättigheter.
Under alla förhållanden har medlemmarna, enligt Livs, en återanställningsrätt i det nya bolaget.