– Vi har gjort en historisk höjning av lägsta lönerna. Det tjänar kvinnorna på i vårt förbund, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

[Ur nummer: 01/2008] Inför avtalsrörelsen var kvinnolönefrågan ett av de stora tvisteämnena. LO-förbund med många kvinnor, som Kommunal och Handels, tog den könsmässiga orättvisan som utgångspunkt för en särskild kvinnosatsning, den så kallade LO-modellen. Den innebar att en omfördelning av löneutrymme från förbund med få kvinnor till förbund med många.
Industrifacken, som har en mindre andel kvinnor, ville inte ställa upp på en sådan modell eftersom den skulle innebära att de fick mindre pengar att fördela på de egna medlemmarna med låga löner.

Sammanlänkande roll
Som litet förbund med en stor minoritet av kvinnor (36 procent) och många lågavlönade har Livs ofta fått en sammanlänkande roll inom LO-kollektivet. Men i den senaste avtalsrörelsen tog Livs bestämt ställning mot LO-modellen och kvinnopotten.
– LO:s lönestatistik visar att kvinnorna i vårt förbund har tjänat på en generell höjning av de lägsta lönerna. Det är svårt att få till stånd, men vi lyckades med det. Vi har fått mer pengar att fördela på de lägst avlönade. Med LO-modellen hade vi inte kunnat höja våra kvinnolöner lika mycket, säger Gerald Lindberg.
Han pekar också på LO-modellens svaghet, nämligen att de förbund som avstår från löneutrymme inte har någon garanti för att de förbund som får ökat löneutrymme verkligen använder det till att gynna de lägst avlönade.
– Det är inte säkert att det är tjejerna i kassan på Coop som får pengarna. Det kan också vara grabbarna i lagret på Onoff.

”Bättre höja lägstalönerna”
Gerald Lindberg argumenterar för industriförbundens sätt att lösa jämställdhetsproblemet, nämligen höja avtalens lägsta löner. Då vet man att pengarna verkligen hamnar hos de medlemmar som har de lägsta lönerna och lejonparten av dessa är kvinnor.
– Vi motsätter oss modellen med jämställdhetspotter (LO-modellen). Vi kommer att fortsätta att säga nej till denna typ av samordning. Den gynnar inte våra medlemmar.

Risk för splittring
Gerald Lindberg är besviken över LO:s samordning i förra avtalsrörelsen.
– Vi tycker att LO:s ledning valde att bara lyssna på den ena parten. Om den fortsätter på det sättet finns en risk för splittring.