Nu kommer böckerna om klimatkatastrofen

Det går inte längre att blunda, en ström av böcker avslöjar nu hur vi
behandlar miljön. Författare tar upp såväl växthuseffekten som utfiskning av haven. Och manar till förändring.
– Klimatet måste vara överordnat allt annat, som det är nu leker vi med själva villkoren för våra liv, säger
författaren och journalisten Andreas Malm.

[Ur nummer: 01/2008] Det ökade intresset för miljöfrågor syns i bokfloden. Författare kartlägger nu vad som håller på att hända med vår jord. Mark Lynas är en av dem som varnat för vad den globala uppvärmningen kan innebära, i uppmärksammade Sex grader (Ordfront). Här i Sverige gav Andreas Malm nyligen ut Det är min bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent (Atlas). Han tror det ökade intresset beror på den senaste tidens många klimatkatastrofer.

Svårare att förtränga
– Det är naturens utveckling som tvingar sig på. Vi märker själva att vädret håller på att balla ur nu, och då blir det allt svårare att förtränga, säger han.
Själv började Andreas Malm skriva om klimat som reporter på DN, år 2005. Sedan kunde han inte sluta, och det ska sammanlagt bli tre böcker om ämnet.
Malm börjar med en ambitiös redogörelse för livets uppkomst, och behandlar inte bara klimatfrågan utan hela vår vetenskapliga världsbild.
– Tanken var att jag skulle ha ett inledningskapitel som handlade om problemet med global uppvärmning. Men jag blev nyfiken på varför klimathotet varit underskattat så länge.

Två sätt att tänka fel
Anderas Malm spårar två sätt att tänka som blockerar insikten om hur farlig växthuseffekten verkligen är: tendensen att tro att utvecklingen är linjär, medan den egentligen rör sig i spiraler. Och tron på att förändringar inträffar gradvis.
– Men när systemet pressas till en viss punkt bryter det ihop, säger han.
– Ju mer man läser desto mer panikslagen blir man, för tendensen är så tydlig. Det är värre än man trott, det skriver även de mest torra källorna.

Politiker lyssnar inte
Trots varningslampor så reagerar politikerna alldeles för långsamt. Samma tendens beskriver Isabella Lövin i Tyst hav. Fast utfiskningen håller på att förändra havets hela ekosystem så lyssnar inte politikerna på forskarna. Ska vi rädda miljön måste vi lägga om politiken och ekonomin på alla plan, snarast, enligt Andreas Malm.
– Misslyckas vi med att stoppa den globala uppvärmningen kommer vi att misslyckas med allt annat också.