[Ur nummer: 01/2008] Drygt ett år efter att den borgerliga pakten kommit till makten, kan vi nu tydligt se vad deras strategi går ut på. Den moderatledda regeringen håller på att omdana vårt samhälle i en riktning som väljarna inte kunnat tänka sig ens i sin vildaste fantasi!
Det svenska samhället håller på att undermineras, flera generationers hårda arbete att göra samhället mänskligt med en generell välfärd håller på att raseras.
Man kunde väl befara att skattefördelningen skulle styras i riktning från fattiga till rika. Men sättet som detta genomförs på, var nog inte vad väljarna väntat sig. Att skattesänkningar som mest gynnar rika skulle finansieras genom nedskärningar i vårt socialförsäkringssystem för arbetslöshet, sjukdom och pension, vilket drabbar de svaga grupperna i vårt samhälle och tvingar fram privata lösningar för de som har råd. Och lika självklart var det inte att våra gemensamma resurser som sjukhus, bolåneinstitut, fastighetsbolag, Telia och andra företag skulle reas ut till storkapitalets sfär. Detta innebär en enorm överflyttning från offentligt till privat ägande.
De flesta var nog inte medvetna om att de anställdas situation skulle försvagas och hälsa hotas genom nedläggning av Arbetslivsinstitutet och kraftigt minskade anslag till Arbetsmiljöverket. Arbetsskador är redan nu svårt att få godkända och sjukskrivning, rehabilitering eller sjukpension blir lika svårt att få rätt till enligt de nya riktlinjerna som pakten har tagit fram.
Till detta kommer ökade möjligheter att genom privata försäkringar köpa sig förbi vårdköer. De sjuka misstänkliggörs, de tvingas tillbaka, i bästa fall till ett jobb som de inte kan klara av längre, i sämsta fall stöts de ut till ett liv med tiggeri och allmosor. Snart är vi tillbaka till ett 1800-tals klassamhälle komplett med subventionerade hushållsnära tjänster (överklassnära tjänster) till de redan besuttna och rika.