[Ur nummer: 02/2008] Klubbstyrelsen på Botniavdelningens största arbetsplats, Polarbröd i Älvsbyn avgick efter tuffa förhandlingar med produktionschefen.
– En stor del av problemet har varit de många visstidsanställningarna, säger lokalombudsmannen Östen Johansson. Utan fast anställning har medlemmarna varit osäkra och det har också gjort att klubbstyrelsen inte känt att den haft medlemmarnas fulla stöd. Tillslut avgick den.
Förhandlingarna togs i det skedet över av Botniaavdelningens ombudsmän.
– Vi har kommit överens om att 23 personer ska ges fast anställning. Det skapar möjlighet att utöka produktionen och tar bort övertiden. Det tror jag också kommer att lösa den osäkert som funnits hos de fackliga.
Ny nomineringstid till klubbstyrelsen har utlysts på ett välbesökt klubbmöte.
Pernilla Johansson som tidigare var klubbordförande är förhoppningsfull inför framtiden. Hon tror att en ny styrelse med starkt medlemsstöd ska kunna väljas, men det kan ta tid. Hon vill själv inte ställa upp av personliga skäl.