[Ur nummer: 03/2008] Distributionen av drycker håller på att förändras radikalt i Sverige. Med hänvisning till den goda miljöeffekten har både handeln och producenterna satt upp målen att ha så många fullastade bilar och så få leveranstillfällen som möjligt.
Först tog ICA över distributionen av drycker och kunde på så sätt lättare fylla sina bilar. Det lediga utrymme som uppstod i dryckesbilarna vill nu Carlsberg fylla genom ett samarbete med Systembolaget.
Systembolaget vill minska antalet leverantörer från dagens 13 till 4. Carlsbergs, Vin & Sprit och VSD inleder samdistribution. Alla beställningar som Systembolaget gör från dessa tre företag går via Carlsbergs 18 terminaler. Därmed samkörs 40 procent av all dryck.
– Det blir mer jobb för oss, men färre för Vin & Sprit som blir av med sitt, konstaterar Stefan Johansson, utkörare och vice ordförande i koncernfacket.
Åbro är för litet för att bli leverantör och har inlett samarbete med systembolagets egen distributör Lagena.
I Stockholm har de som jobbar på Åbros distribution gått över till Lagena, säger Åbroklubbens ordförande Mikael Karlsson i Vimmerby. Inga uppsägningar har behövt göras.