[Ur nummer: 03/2008] Fackföreningar internationellt manar till en global aktionsdag den 6 mars för att uppmärksamma situationen för fängslade arbetarledare i Iran och kräva att de friges. Kampanjen gäller särskilt Mansour Osanloo och Mahmoud Salehi, ledare för Teherans bussfack respektive bagerifacket i Saqez.
Båda är fria fackföreningar, utan samröre med regeringen och dess islamiska arbetsråd. Bägge männen har fängslats flera gånger för sin kamp för arbetstagarnas rättigheter och behöver omedelbart få läkarvård.