[Ur nummer: 03/2008] I ett fruset berg nära Longyearbyen på Svalbard nästan 1000 kilometer norr om Norges fastland, där den eviga permafrosten härskar, ska ett globalt frölager skapas som ska innehålla dubletter av världens olika och unika grödor.
Valvet är, enligt den norska regeringen som stått för konstruktionen, en viktig komponent i ett rationellt och säkert globalt system i syfte att bevara mångfalden. En ekonomisk fond stödjer utvecklingsländer genom att förbereda, paketera och transportera de fröer, som har sitt ursprung i och används i dessa länder till Arktis.
Valvet kommer att ta emot en deposition av cirka 200 000 fröer inom ramen för det internationella avtalet om genetisk mångfald.
Det internationella avtalet om genetisk mångfald är ett internationellt ramverk för att bevara och få tillgång till biologisk mångfald av spannmål och det har antagits av FAO:s medlemsländer. Avtalet har ratificerats av 116 länder för att göra det möjligt att bevara växtgenetiska resurser och syftar till en hållbar användning som kan komma alla till godo.
Enligt FN:s jordbruksorgan, FAO, måste spannmålsproduktionen de närmsta 25 åren öka med nästan 50 procent. Klimatförändringar kommer att ha stor inverkan på jordbruket. En ökning av medeltemperaturen skulle leda till allvarlig minskning av biologisk mångfald och förlust av genetiska resurser för framtida jordbruksproduktion.