Facket kräver
4 miljoner för kränkning av föreningsrätten

Livs hävdar att Gevalia kränkte föreningsrätten, när företaget i samband med förra årets lönerevision ålade sina anställda att skriftligen besvara frågan om de ville att facket skulle förhandla för dem och få kännedom om deras individuella löner.

[Ur nummer: 03/2008] Till Arbetsdomstolen har Livs lämnat in en stämningsansökan på totalt 4 miljoner kronor i skadestånd. I den summan ingår 50 000 kronor åt varje medlem på Gevalia.
Livs hävdar att Gevalia under förhandlingarna ville dela upp personalen i två potter, en för de organiserade i Livs och en för de oorganiserade.
Företaget vände sig till avdelningen och begärde uppgifter om vilka anställda som var medlemmar i Livs. Avdelningen tyckte inte att det var en relevant uppgift för att fastställa lönerna och sa nej.
Företaget vände sig då till samtliga anställda och begärde att de skulle ta ställning till frågan: ”Jag vill att Livs ska ha rätt att se min individuella lön samt förhandla för mig”.

E-mail till cheferna
Livs hävdar att syftet med denna skriftliga fråga var att förmå medlemmarna att inte utnyttja sin föreningsrätt.
I ett e-mail till cheferna för de kollektivanställda skriver personalchefen: ”Be de anställda som inte vill att Livs ska förhandla för dem att säga till. Detta gäller självklart alla som inte är medlemmar i Livs, men det kan även vara medlemmar som inte vill att Livs ska förhandla för dem.”
– Vi uppfattade det som om företaget ville visa våra medlemmar att de inte behövde anlita facket, säger Livsklubbens ordförande Kenneth Ekberg. Det tyckte vi var väldigt allvarligt.
Gevalias ägare, Kraft Foods, säger genom informationschef Anders Carne att den skriftliga frågan som ställdes endast hade som syfte att ge integritetsskydd åt oorganiserade. De ska inte behöva lämna ut sina löneuppgifter.
– Formuleringen om rätten att förhandla var ett misstag, tillägger han.
Livs centrala förhandlingsombudsman, Kristina Nordström, tycker att både Gevalias och arbetsgivarorganisationen Li:s agerande varit mycket märkligt.
– Trots att kollektivavtalet gäller för alla på arbetsplatsen, vill arbetsgivarsidan indela de anställda i två grupper, organiserade och oorganiserade. Vi hävdar att det är för att så splittring i våra led. Vi anser att samtliga anställda utgör en enda lönepott och ska behandlas lika.

Två intressen
Li:s förhandlare Gunnar Ekbrant säger att det är två intressen som står emot varandra. Å ena sidan den oorganiserades rätt till personlig integritet, å andra sidan kollektivavtalets regler som gäller lika för alla anställda.
Han åberopar ett beslut från Datainspektionen, från 17 december 2007, som säger att om en anställd valt att stå utanför facket krävs samtycke för att hans eller hennes namn och löneuppgifter ska lämnas ut.