”Björnekulla bryter mot avtal”

[Ur nummer: 04/2008] Livs hävdar att Jan Bernander, ägare av frukföretaget Björnekulla, brutit mot medbestämmandelagen och avtalet genom att säga upp anställda, återta anställda och införa ett nytt arbetsstidschema med treskift utan att först ha förhandlat med facket. Ändras schemat ska ersättning för förskjuten arbetstid betalas ut, men det har inte gjorts.
– Jan Bernander uppträder mycket märkligt, säger Livs lokalombudsman Christel Niby.
– Han kommer inte till förhandlingar som vi kallat till. Han agerar självsvåldigt. Våra medlemmar känner sig oroliga och kränkta.
Mål & Medel har sökt Jan Bernander för en kommentar, men inte lyckats nå honom.
Den 8 april blir det förhandling på central nivå mellan parterna.