[Ur nummer: 04/2008] På grund av dålig lönsamhet ska två produktionslinjer läggas ner på Lantmännens färskbrödsbageri, tidigare Skogaholms, i Eskilstuna. Linjerna är gamla. Några av produkterna kommer att flyttas till andra linjer.
Marita Ahlström, Livs klubbordförande på bageriet i Eskilstuna, säger att det inte kommer att leda till några uppsägningar bland de fast anställda. Däremot är hon osäker på hur det kommer att gå för de tillfälligt anställda. Det är möjligt att det kommer att bli ett minskat behov av tillfälligt anställda.
– Men det är svårt att säga något om. På våren brukar försäljningen öka. Många fast anställda har kompledighet och semesterdagar som de vill ta ut. Allt är väldigt osäkert inom färskbröd, säger Marita Ahlström.