[Ur nummer: 04/2008] Nu kommer ytterligare ett angrepp på den generella välfärden.
Med nya regler för sjukförsäkringen från 1 juli 2008 vältrar regeringen Reinfeldt över stora kostnader på Sveriges kommuner. Slutsatsen av detta förslag är att de borgerliga tycker att det ska löna sig att vara frisk och ha mycket pengar på banken, nåde er som råkar bli sjuka, skadade eller på annat sätt inte kan delta i arbetslivet.
Därför sänker de nu ersättningen för alla som råka drabbas av ohälsa eller arbetslöshet, i förslaget ingår det också att ingen ska kunna vara sjukskriven mer än ett år, endast om man har sjukdomar som är livshotande ska man kunna få förlängd sjukpenning i ytterligare sex månader men då sänks ersättningen från 80 till 75 procent. (Men den faktiska siffran är att den sänks från 77 till 72 procent eftersom de redan har förändrat beräkningen av SGI.)
Om man skulle råka bli sjuk igen efter en lång sjukperiod och är arbetslös så ska man enligt deras förslag inte längre få sjukpenning även om man så ligger för döden. I remissen står det att sjuka ska få socialbidrag istället för sjukpenning och det innebär att det blir enorma kostnader för landets kommuner, och det i sin tur innebär att kommunerna måste skära i andra verksamheter och försämra servicen för sina invånare. Regeringen har heller inga planer på att ersätta de drabbade kommunerna för deras stora kostnadsökningar som försörjningsstödet innebär.
Fakta är också att staten gör ett överskott i sjukförsäkringen som bara i år kommer att uppgå till cirka 14 miljarder kronor, och att i det läget göra besparingar på sjuka människor vittnar om deras inhumana människosyn!
Istället så går dessa pengar till de redan rika och besuttna via sänkta fastighetsskatter på Djursholm och till bidrag till överklassnära tjänster.
Alla ska ha rätt till en generell välfärd som omfattar hela samhället.