Missnöje med Unionen orsaken

De säljande chaufförerna på Pågens är intresserade av att gå med i Livs. De tillhör idag tjänstemannafacket Unionen, men är inte nöjda med hur deras fackförbund förhandlat om löner och arbetsvillkor.

[Ur nummer: 05/2008] Inför hotet om uppsägningar har Pågenssäljarna tvingats gå med på lönesänkningar och helgarbete. Chaufförerna har förlorat mellan 20000 och 80000 kronor per år. Lars Lagerberg, säljande chaufför på Pågen, hör till dem som förlorat 80000 kronor per år.
Han plockar denna dag upp bröd på Ica Maxi i Trelleborg och han säger att han gör samma jobb som chaufförerna som är organiserade i Livs.
– Vi har haft vår egen intresseförening som förhandlat åt oss och vi har tjänat bra med pengar, men det är slut på det nu. Vi är missnöjda med Unionen, säger han.
Thomas Henriksson, Livs bageriombudsman, säger att han har träffat Pågensäljarna och berättat om hur Livs fungerar som fackförbund.
Om en övergång till Livs är möjlig vill inte Thomas Henriksson uttala sig om. Organisationstillhörighet bygger på uppgörelser mellan fackförbunden på central nivå.