Stor enkät med fackligt aktiva runt om i landet

[Ur nummer: 05/2008] Mikael Joutsen
Polarbröd, Bredbyn:
– Det finns ett utbrett engagemang. Vi arbetar ständigt med dessa frågor, framför allt logistiken. Det är svårt att skicka bröd med tåg från Bredbyn. Målsättningen är att alltid köra med fulla bilar.
– Hos oss blir det alltid ett visst svinn och det jobbar vi också med. En annan förbättring är att ugnarna som körts på olja nu körs på vattenkraft. Vi har också projektgrupper på miljöområdet där anställda ingår. Jag är själv med i flera av dessa grupper.

Une Brännström
Fazer, Lövånger:
– Jag har som facklig representant föreslagit att företaget borde satsa på vindkraft. Styrelsen ska nu undersöka vad det skulle kosta.
– Det sker en noggrann källsortering. Bröd och deg går i första hand till djurfoder, i andra hand till biogas. Jag är involverad i detta arbete då jag både jobbar med att ta emot varor och hanterar sopor.
– Jag tycker att företaget är duktigt på dessa frågor och vi från facket är också delaktiga i detta arbete.

Anders Svensson
Skånemejerier,
Kristianstad:
– Jag tycker att det här är en jättesvår frågeställning. Visst kan vi från facket bidra på olika sätt. Vi kan till exempel bevaka att hänsyn tas till miljön vid investeringar i ny utrustning. Den punkten är dock alltid på agendan hos oss då vi är miljöcertifierad
– Till viss del tycker jag att det är upp till var och en att ta ansvar för miljön genom att inte slösa på våra gemensamma resurser. Från facket kan vi också försöka öka medvetenheten.

Ulrika Karlsson
Dafgård, Källbyn:
– Hos oss är det inte facket som drivit på när det gäller miljöfrågor, det är snarare kunderna som fått företaget att agera.
– På det stora hela tycker jag att miljöarbetet fungerar bra hos oss. Vi har till exempel fungerande regler och föreskrifter när det gäller sortering. Det som går att elda sorteras för sig, det som går att återvinna återvinns. Dafgård har ett eget reningsverk. Företaget har också gått över till blått papper överlag för att kunna spåra om det kommer på avvägar.

Peter Hederstam
Guldfågeln, Mörbylånga:
– I ärlighetens namn så har vi från facket inte varit så involverade i detta arbete. Det är framför allt företagsledningen som är pådrivande i dessa frågor och talar om för oss anställda hur vi kan bidra till att skona miljön. Jag tycker att vi har en fungerande dialog. Företagets policy är att dra ner på allt som kan ha negativ påverkan på den yttre miljön. Vi källsorterar, sparar på lyse, vatten och energi. Det finns en utbredd medvetenhet.

Carolin Emanuelsson
Swedish Match,
Göteborg:
– Facket kan vara en förebild. Vi försöker ju hushålla med de mänskliga resurserna, hindra att människor far illa i arbetslivet, att vi sparar våra kroppar. På samma sätt skulle vi kunna värna om miljön.
– Jag tycker att det är viktigt att vi försöker leva som vi lär. Om vi talar om solidaritet med andra delar av världen borde vi också försöka åka mer kollektivt. Vi borde inte köra stora bensinslukande bilar. Vi borde handla obesprutad mat som inte transporterats så långt.

Jörgen Kier
Kronfågel, Kristianstad:
– Det är framför allt företagsledningen som är pådrivande. Visst kan vi från facket engagera oss mer. Kunskapen finns och vi sitter också med i olika grupper där miljöfrågor diskuteras.
– Det som just nu är aktuellt är att klimatmärka varje förpackning med hur stort koldioxidutsläpp som krävts och där hänsyn tagits till transporter, uppfödning och slakt. Det tror jag är en bra satsning som också kommer att påverka konsumenternas val. Från facket har vi inte deltagit i detta arbete.

Marie Henestål
Cloetta Fazer, Ljungsbro:
– Det finns ett engagemang i dessa frågor från företagets sida, vi har inte drivit på fackligt eftersom företaget är miljöcertifierat.
– Vi jobbar hårt på att sortera och minimera allt farligt avfall. Det sista av socker och fett som är kvar i rören sköljs inte ut i avloppet utan går till svinmat.
– Jag tycker att vi har bra möjligheter att föra fram synpunkter. Vi kan själva göra mindre förändringar och om det krävs större åtgärder kan vi lämna det till en partssammansatt förslagskommitté.

Hans-Göran Axelsson
KLS, Kalmar:
– Som klubb har vi inte varit involverade i de diskussioner som rör miljön. Det är företaget som agerar och som sedan informerar oss. Alla anställda har också fått en två timmars utbildning i yttre miljö. Företaget har en hög ambitionsnivå. Men det finns mer att göra men för att komma med förslag måste vi vara mer delaktiga i processen än vad vi är idag.
– Det här borde kanske in i vår medlemsutbildning. Man kan tycka att vi borde engagera oss i klimatfrågorna.

Göran Wrene
Arla, Årsta:
– Jag tror att facket kan göra mycket. Mejeribranschen är till hälften åkeriverksamhet som kan göras rationellare.
– Ihop med facket på Kallhällmejeriet har vi bildat en grupp på tre personer som räknat ut att företaget skulle kunna spara 40-45 kubikmeter bränsle genom smartare fjärr- och närdistribution.
– Det kommer att finnas ett färdigt förslag, som vi hoppas att företaget nappar på.

Stefan Björnberg
HK Scan, Skara:
– Man skulle kunna spara resurser genom att minska vattenförbrukningen. Och släcka ljusen. Det slarvas mycket med sånt.
– Jag tycker inte att företaget har så bra fokus på dessa frågor. Ta banden till exempel. De går ofta hela natten fast det inte är någon produktion.
– Vad gäller ekologisk uppfödning är jag mer tveksam till om det är så bra. Ekogrisarna är ofta väldigt taniga.

Terese Larsson
GB Glace, Flen:
– Det skulle behövas en mer öppen och fri dialog om miljöfrågorna. Jag tror att alla kan göra mycket mer.
– Hos oss är det framförallt rengörningen av linjerna som är ett problem. De livsmedelshygieniska kraven är höga. Det får inte bildas bakterier. Samtidigt går det åt enorma mängder vatten. Företaget har ett projekt som ser över detta. Själva skulle vi kunna bidra genom att till exempel släcka ljusrör.

Anders Lorentzon
Abba, Kungshamn:
– För oss är havet viktigt. Det är där råvaran till vår industri finns. Tar fisken slut har vi inga jobb. Vi använder torsk, som inte är hotad, från Barents hav.
– Jag har själv varit fiskare och när jag talar med mina gamla kollegor säger de att det finns mycket fisk. Det sjuka är att de tvingas slänga delar av fångsten. Jag tror att det bästa vore att införa ett system med fiskedagar kopplade till varje båt.

Johan Claesson
Coca-Cola, Jordbro:
– Vi kan ha ett eget perspektiv på miljöfrågorna. När företaget blev kritiserat för att använda kolsyra kunde vi till exempel ha förklarat att gasen är en restprodukt och inte i sig orsakar utsläpp.
– Kritiken av vattentransporterna i lastbilar från Norge är mer berättigad. Vi har faktiskt en utmärkt källa här i Jordbro som vi skulle kunna använda.
– Vad gäller miljöledning och certifiering tycker jag Cola-Cola gör ett bra jobb.

Lars Brynfors
Spendrups,
Grängesberg:
– För mig är det klart att arbetsmiljö och yttre miljö ofta går hand i hand. Det gäller till exempel de gaser och kemikalier som vi hanterar i processerna. Ju mer vi kan desto försiktigare blir vi.
– Ett uppenbart slöseri med resurser är öl som körs fram och tillbaka mellan Sverige och Tyskland bara för att ölskatten är billigare i grannlandet. Bara från Grängesberg går varje dag 10-11 långtradare till Tyskland. Det vore bättre att sänka skatten och köpa ölen på systembolaget.

Håkan Persson
Atria, Malmö:
– Biltrafiken är en stort miljöproblem. Här tror jag vi kan göra en del genom att skapa möjligheter för samåkning till och från jobbet. Det gäller också fackliga möten. Vi skulle kunna bestämma oss för att åka mer tåg.
– En sak i produktionen som vi skulle kunna förbättra är kylan. Den drar ju en massa energi. Vi har ju länge hävdat att det är produkterna som ska vara kalla, inte lokalerna och människorna. Här borde vi trycka på så att det tas fram bättre och mer energieffektiva metoder.