[Ur nummer: 06/2008] Förbundets tillgångar har 2007 ökat med 10,9 miljoner. Det ska jämföras med 2006 då tillgångarna minskade med 11,9 miljoner och 2005 då de minskade med 16,2 miljoner. Det kan diskuteras huruvida tillgångar eller det egna kapitalet ska räknas in i strejkkassan. Det som här definieras som strejkkassa är tillgångarna. Att kassan fylls på har varit ovanligt de senaste åren, med undantag från 2004 då kassan fylldes på med 12,3 miljoner tack vare reavinster som gjordes vid försäljning av aktieinnehav. Som mest har Livs haft 292,4 miljoner i strejkkassan, det var 1998. Därefter har trenden varit att ekonomin kärvat och kapitalet krympt med 10 miljoner kronor per år.