Förbundets bokslut för 2007 är ett av de bättre. I stort sett alla fasta kostnader har minskat och årets resultat visar på plus 150 000 kronor. Men fortfarande är det en bit kvar tills den fackliga verksamheten täcks av intäkterna.

[Ur nummer: 06/2008] – Generellt sett är det ett bra resultat för 2007 med tanke på att vi tappade 5000 medlemmar förra året. Trots det gör vi ett bra bokslut. Då ska man också komma ihåg att vi införde inkomstförsäkringen utan att höja medlemsavgiften, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.
Sammantaget tycker han att det ser ljust ut även för innevarande år. Medlemsantalet ökar i flera avdelningar vilket är ett viktigt trendbrott.
– Det är för tidigt att säga men det kan vara så att vi nu nått botten och att det håller på att vända.
Han är också tillfreds med att förbundet klarat medlemstappet utan att det gått ut över den fackliga verksamheten.
– Tack vare att vi centraliserat vår administration har vi klarat oss relativt lindrigt undan.

Minskade pensionskostnader
En genomgång av bokslutet för förra året visar att de fasta kostnaderna minskat överlag.
En tidigare stor utgift har varit de anställdas pensioner, den kostnaden är fortsatt hög men har jämfört med tidigare år ändå minskat rejält, förra året låg dessa kostnader på 10,8 miljoner vilket ska jämföras med 2004 då de var uppe i 17,7 miljoner.
– Det beror på att antalet anställda som vi betalar för har minskat, dess?utom har börsen börjat gå bättre, förklarar han.
En annan utgift som länge legat på en hög nivå är kostnaden för data och it. Den är nu nere i 2,9 miljoner vilket ska jämföras med 2001 då den låg på höga 11,3 miljoner.
– Den bedömning vi gör är att vi kommer att ligga ungefär på den här nivån framöver. Det går nog att säga att vi har fått datautgifterna under kontroll. Lite ökar kostnaderna för innevarande år då vi kommer att köpa in nya maskiner men det kan man betrakta som en investering.
Samtidigt som de fasta kostnaderna sjunkit så går fortfarande den fackliga verksamheten back med 3,7 miljoner. Låter mycket men året innan gick den fackliga verksamheten 21,6 miljoner back.
– Det var ingen riktigt rättvis bild för 2006 då vi hade betalt in för mycket i försäkringspremier, runt 12 miljoner handlade det om.
Han tycker att 2007 års bokslut ger en mer rättvisande bild.
– Vi har fått ordning på våra fasta kostnader och dragit ner dem så mycket vi kan.
Han tror att det kommer att vara fullt möjligt att i år klara kongressbeslutet att kostnaderna för den fackliga verksamheten ska täckas av intäkterna.
– Förra året höjde vi avgiften till a-kassan med tio kronor för att klara att administrera den förhöjda a-kasseavgiften. Det var den bedömning som vi gjorde av kostnaden för det merarbete som kassan fick. Som det ser ut nu kan vi låta denna tia gå till förbundet istället.
En snabb uträkning ger för handen att det handlar om 4,4 miljoner som kan användas till facklig verksamhet. Bakgrunden till att kassan inte behöver pengarna är att administrationen blivit billigare än beräknat. Livs medlemmar har varit duktiga på att betala den förhöjda avgiften. I runda slängar så har förbundet en skuld på 100000 – 200000 kronor till staten för obetalda a-kasseavgifter.
– Det är ingenting. Det finns förbund som är jämförbart stora som har skulder på uppemot sex miljoner kronor.
* Vad innebär det för fackavgiften? Kommer den inte att behöva höjas i år?
– Det går inte att säga. Den kan behöva höjas för att klara inflationen och för att skydda strejkfonderna. Det handlar också om vilken verksamhet vi vill ha. Det är det som styr hur mycket vi tar ut i avgift.
* Är inte smärtgränsen nådd?
– Så kan man inte resonera. Det beror på vad våra medlemmar upplever att de får för sin avgift. Idag har de det bästa försäkringsskyddet som finns på marknaden och de har också en organisation som är nära dem. Vi har valt att spara in på administrationen i första hand och på antalet ombudsmän i andra hand.

Hopp om sänkt a-kasseavgift
Han hoppas också att den förhöjda a-kasseavgiften som medlemmarna betalar till staten ska kunna sänkas från 257 kronor till 225 kronor. Det är ett förslag från Livs a-kassa som man hoppas få godkänt. Anledningen till sänkningen är att arbetslösheten gått ner, men också att mindre ersättning betalats ut på grund av skärpta regler.
– Våra medlemmar betalar fortfarande mer än vad många andra gör, understryker han.
Han är mycket kritisk till att livsmedelsarbetarna ska straffas för att de jobbar inom en bransch som ständigt måste ställa om för att klara konkurrensen på marknaden. Det är en kostnad som han tycker borde bäras av hela samhället.
* Behövs organisationsutredningen om förbundets ekonomi är i balans?
– Visst är pengar viktigt men det var inte skälet till att denna utredning startades. Det handlade först och främst om att skapa en organisation för dagens samhälle. Det har också handlat om att organisera oss på ett sätt som är så kostnadseffektivt som möjligt.