[Ur nummer: 06/2008] Obligatorisk
a-kassa 2010
Den borgerliga regeringens utredare har föreslagit att en obligatorisk a-kassa införs den 1 januari 2010. Utgångspunkten är att de fackliga a-kassorna ska finnas kvar. Den nya försäkringen som beräknas beröra 950000 personer är ett komplement.
Alla som inte är med i en facklig a-kassa måste vara med i den obligatoriska försäkringen. Medlemskapet gäller alla som når upp till jobbskatteavdraget, alltså har en årsinkomst på 110 700 kronor. Avgiften ska betalas till dess man fyller 65 år. Ersättningsnivå och tak blir samma som fackets kassor.
Reglerna för när man får ersättningen ändras. Det ska inte finnas krav på att man jobbat en viss tid, inte heller att man varit medlem och betalt avgift. Dessa förändringar ska också gälla de fackliga kassorna.