– Vi försöker ha diskussion och dialog med fackklubben. Det är bästa sättet att lösa problem. Nu har vi en god kommunikation, säger nye platschefen Anders Hansson.

[Ur nummer: 06/2008] Han började den 15 oktober förra året och tycker att det är viktigt att försöka bygga en ny företagskultur. Det ska vara mindre konflikt, mer samförstånd. Han har en bakgrund som produktionschef på ett styckningsföretag i Göteborg.
Konkurrensen på chark- och styckningsmarknaden är stentuff. Anders Hansson betonar att Scan måste bli mer konstnadseffektivt för att hävda sig gentemot den danska, irländska och sydamerikanska importen. Det bästa sättet att göra det på är, enligt honom, är att vara överens inom företaget. Alla jobbar mot samma mål. Han ser samarbetet med facket som ett sätt att skapa framtida effektivitetsvinster.
Värvningsannonsen i den tyska pressen har skrivits tillsammans med Livs-klubben.
Då ett bemanningsföretag kommer för att presentera sina affärsidéer är Livsklubben med från början.
– Vi har olika uppgifter, olika roller i processen, men det viktiga är att vi strävar mot samma mål och det är min uppgift att se till, säger han.
Han betonar vikten av att ha en dialog och komma överens.
– Alla är medvetna om att vi inte är något järn- och plåtföretag som kan stänga på sommaren. Vi måste fortsätta produktionen under semestrarna och vi måste ta in semestervikarier. Vi behöver styckare och vi behöver enighet om hur vi ska lösa det, säger han.