[Ur nummer: 06/2008] Kontrollhudar utanför Varberg, där 26 personer arbetar, är internationellt sett en allt för småskalig verksamhet, anser ägaren Scan AB som därför säljer företaget till Scan Hide amba, som har Danish Crown som huvudägare.
Efter försäljningen ska färskhanteringen av hud flyttas till Scan Hilde i Danmark som därmed blir en av Europas största förädlare av hudar.
Hälften av jobben går förlorade i Varberg.
– Företaget har gått med vinst i alla år. Det har tjänat bra med pengar. Jag ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt, säger Livs klubbordförande Raul Chavez.
Många av de anställda har, liksom Raul Chavez, jobbat mer än 20 år på företaget. De är oroliga över att den kvarvarande verksamheten också flyttas iväg.