Fackklubben på Växjö?bagarn har vaknat till liv

På Växjöbagarn har Livsklubben gjort sig känd för sitt engagemang att få med så många som möjligt i facket. Här ställs frågan om medlemskap till alla.

[Ur nummer: 07/2008] – Jag vet hur viktigt det är att någon går på en och berättar om facket. Jag blev själv värvad på det sättet, säger Mirsad Fazliu, klubbordförande på Växjöbagarn.
Att han lät sig värvas berodde mycket på att han inte var fast anställd och att det kändes osäkert. Han drömde dock inte om att han skulle bli fackligt aktiv. Nej, det fanns inte med i hans föreställningsvärld. Första gången han blev tillfrågad om han ville ta på sig ett fackligt uppdrag så tackade han nej. Arbetskamraterna gav sig dock inte utan gick efter en tid på honom igen och denna gång ställde han upp.

Gick hem i protest
Han tror att de ville ha honom därför att de vet att han kan säga ifrån. Han berättar om den gången då arbetsledaren skrek åt dem i produktionen. Mirsad Fazliu blev så arg att han stämplade ut och gick hem.
– Vi är här för att tjäna pengar men ska inte behöva tåla vad som helst för det, förklarar han.
Han är stolt över det förtroende som medlemmarna visat honom. Det är även Laila Johansen som blev invald i klubbstyrelsen vid samma tillfälle.
Till vardags arbetar Laila Johansen i paketeringen. Mirsa Fazliu jobbar som expeditör vilket innebär att han tar hand om brödet som packats, sorterar det, fyller i papper och ser om allt stämmer innan ordern går iväg.
De båda blev fackligt aktiva i ett skede då det inte var mycket bevänt med klubben på bageriet.
– Det var mest en klubb på pappret, berättar de.
Så är inte längre fallet. När vi ses har de två egentligen gått på semester, de kommer ändå till jobbet för att berätta om sitt fackliga arbete. Lite draghjälp har de säkert av att de sedan årsskiftet är ett par. De är än så länge inte sambor men semester ska de fira tillsammans i år, två veckor i Turkiet har de att se fram emot.
De har en entusiasm som smittar och de har satt en ära i att få ordning på klubben. Cirka 85-90 procent av de cirka 60 anställda på bageriet är idag med i facket. Det gäller att pröva sig fram, konstaterar de. Ett exempel på det är fackexpeditionen som är inrymd i en hörna av det gemensamma pausrummet.
– Vi slogs till en början för en egen fackexpedition. Det fick vi tre trappor upp i bageriet. Det fungerade inget vidare, det här är bättre, säger Laila Johansen.
Hon och Mirsad Fazliu valdes in i en intermistisk styrelse i oktober förra året och valdes på riktigt på årsmötet i februari. Totalt är de fem i styrelsen. Förväntningarna har varit stora samtidigt som de inte hade så stora kunskaper om fackligt arbete att falla tillbaka på. De är tacksamma för det stöd de fått från sin avdelning Sydöst. De har också hunnit med flera fackliga utbildningar.
– Det är viktigt att veta vilka rättigheter vi har. Det är annars lätt att arbetsgivaren utnyttjar vår okunskap, säger Laila Johansen.

Aha-upplevelse
Hon konstaterar att det fackliga arbetet tar betydligt mer tid än vad hon trott från början. För henne var det därför lite av en aha-upplevelse när hon plötsligt förstod att hon kunde ansöka om facklig tid för att förbereda möten och skriva protokoll. Det insåg hon när hon läste förtroendemannalagen.
– Det gäller att vi har koll på sånt här. Allt blev så mycket lättare när jag insåg hur det förhöll sig. Visserligen måste vår chef ha vetat om detta men frågan är om det är hans uppgift att upplysa oss om det, säger hon.
Växjöbagarn ingår i bagerikoncernen Sigvants Bageri AB som bildades 2003 i samband med att Håkan Sigvant tillsammans med sin fru Ann förvärvade tre bagerier och tre varumärken av Pågengruppen i Malmö. Någon kontakt med de andra bagerianställda inom koncernen har inte Livsklubben på Växjöbagarn, vet inte ens om det finns klubbar på de andra bagerierna.
– Visst vore det bra att ha kontakt med de andra arbetarna inom koncernen men först måste vi komma igång ordentligt med arbetet i vår egen klubb, säger Mirsad Fazliu.

Medlemsutbildning
Det som de ska göra härnäst, efter semestern, är att se till att medlemmarna får gå medlemsutbildning.
– Med utbildning följer intresse och medvetenhet. Att det inte är givet att arbetsgivaren lever upp till lagar och avtal bara för att det finns på papper, säger Laila Johansen.
De vill också starta ett arbetsplatsbibliotek med facklig litteratur. Kollektivavtalet är det många som efterfrågar.
– Jag skulle gärna se att delar av avtalet fanns översatt till flera språk, säger Mirsad Fazliu.
Det är nämligen många på bageriet som inte har svenska som modersmål. Majoriteten av de anställda är födda i andra länder än Sverige. Många kommer som Mirsad från Kosovo, Laila är däremot ensam om att komma från grannlandet Danmark.