[Ur nummer: 07/2008] På initiativ från bland andra Fastighetsanställdas förbund diskuterades de papperslösas situation. LO-kongressen beslutade att de papperslösas arbete bör bli avkriminaliserat.
LO vill också hitta former för att kunna bistå de papperslösa.
I Stockholm ska ett centrum öppnas i LO-distriktets regi och dit ska de papperslösa kunna vända sig och få facklig hjälp. LO har kontakter med De papperslösas förening. Det finns möjligheter att utveckla detta till ett samarbete med syfte att förbättra situ?ationen för papperslösa. Att stödja arbetstagare oavsett status och fackligt medlemskap är viktigt.