[Ur nummer: 07/2008] Svenska blåmusslor är bra havsmat ur klimatsynpunkt, konstaterar Susanne Ekstedt på livsmedelsinstitutet Sik, som nu utvecklar nya maträtter av musslor.
Musslorna tar upp närsalter och plankton, som bidrar till övergödningen, och omvandlar det till fettsnålt musselkött, rikt på protein och nyttiga mineraler.