[Ur nummer: 07/2008] Diskussionen om kvinnopott blev inte någon stor drabbning på kongressen. Frågan hänsköts till kommande avtalsrörelse med motiveringen att det är där den hör hemma. Det går inte att i förväg bestämma lönemodell. Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson redogjorde för förbundets erfarenhet.
– För oss handlar det om en ren kalkyl. Våra medlemmar tjänar på en låglönesatsning. Det gäller både kvinnor och män. Därför har vi satsat på det. Idag har vi de högsta lägstalönerna inom LO.
Löneskillnader mellan könen är mindre bland Livs medlemmar än inom andra LO-förbund. Kvinnliga medlemmar i Livs har 93,5 procent av männens löner. Det ska jämföras med LO-snittet där en kvinna endast tjänar 86 procent av mannens lön.
Med hjälp av lönekartläggning ska Livs komma åt de osakliga löneskillnader mellan könen som finns kvar.