[Ur nummer: 07/2008] Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson förlorade sin ordinarie plats i LOs styrelse när denna bantades från 15 till 11 ledamöter. Han blir förste suppleant för det något större Hotell- och Restaurang Fackets ordförande Ella Niia. Det innebär att Livs förlorar sin rösträtt i styrelsen. Yttranderätt har Hans-Olof Nilsson fortfarande. Tredje supp?leant blev Livs avtalsansvarige Gerald Lindberg.
Beslut tas normalt inte med omröstning i LOs styrelse. Senast det gjordes gällde det 2007 års avtalsplattform.
LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och vice ordförande Ulla Lindqvist blev återvalda. Som ny vice ordförande och avtalssekreterare valdes Per Bardh som kommer från Fastighets. Från 2005 har Per Bardh varit anställd som chef för LOs Löne- och välfärdsenhet.