[Ur nummer: 07/2008] Livsmedelsverket har granskat nyckelhålsmärkta produkter inom sortimenten mjukt bröd, färdigmat och flytande livsmedel. Kontrollerna omfattade både själva märkningen på förpackningen och den dokumentation som fanns för att styrka att kriterierna för nyckelhålsmärkning var uppfyllda.
Nyckelhålet ska vara en garanti för att den märkta produkten är hälsomässigt bättre. Det handlar om lägre fetthalt och nyttigare fett, mer kostfiber, mindre socker och salt.
Undersökningen visade att dokumentation som styrkte nyckelhålsmärkningen saknades eller var bristfällig för var åttonde produkt, bland annat saknades uppgifter om mängden socker och natrium (salt). Det fanns också fall där produkten innehöll mer fett än vad märkningen tillåter.