[Ur nummer: 07/2008] På LO-kongressens sista dag, under punkten facklig-politisk samverkan, gick Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande, upp i talarstolen för att tala om matkrisen och de över 800 miljoner människor som svälter i världen.
– Utan tvekan är det så att omläggningen från produktion av mat till biobränsle är den stora boven. Istället för att gynna våra magar med mat så fyller vi istället våra bilars tankar, sade han och konstaterade att det var dags att agera.
Han fick också kongressen att ställa sig bakom ett uttalande om kraftfulla åtgärder för att säkra livsmedelstillgången i världen.
FNs siffror visar att matpriserna har stigit med 57 procent under de senaste året och ända upp till 90 procent när det gäller baslivsmedel.