[Ur nummer: 09/2008] – Det här är positivt för oss och hela den här regionen. Det behövs stora investeringar på stycksidan här, men innan allt är klart vill jag inte prata på för mycket, säger Hasse Axelsson, klubbordförande för Livs på KLS.
Tidigt i våras tog Danish Crown över KLS i Kalmar.
I den första etappen ska de satsa 30 miljoner, främst inom styckningen genom bland annat en ny skinkstycknings?linje.
Att satsningen i Kalmar skulle hänga samman med Danish Crowns nedläggningar av slakterier och styckningslinjer i Danmark, tror inte Hasse Axelsson.
– Vi styckar eget kött för en svensk marknad, så jag kan inte se något samband mellan de här besluten, säger han.